fbpx

STONEKS GARANTI

Skulle problem uppstå p.g.a. fel från vår sida vid mätning, installation eller transport så löser vi det givetvis kostnadsfritt för dig.

Följande krav måste uppfyllas för att vår garanti ska gälla:

  • Vår personal ska ha utfört mätning, transport och installation.
  • Kunden ska enbart ha använt stenskivan för det ändamål som den är avsedd att användas till. Skador som uppstått p.g.a. mekaniska, kemiska, värme- eller övriga orsaker till följd av felaktig användning omfattas INTE av garantin.
  • Stenytan ska skötas på lämpligt sätt med regelbunden rengöring, och polering med angivna intervaller och medel.

 

Frågor om garantin? Kontakta oss så förklarar vi mer. 

Stenplattor skurna