fbpx

BESTÄLLA STEN FRÅN STONEKS

Leveranstider

 • Granit- och marmorskivor: ca 2 veckor (3-4 veckor under sommarsäsongen)
 • Kvartssten: upp till 3-5 veckor
 

För snabbare leverans: kontakta oss för våra expresslösningar

1. SÅ HÄR GÅR BESTÄLLNINGEN TILL

 • Hör av dig till oss via e-post för att acceptera offerten när du gått igenom den och är nöjd.
 • Vid frågor eller ändringar av offerten – hör av dig till oss via e-post.
 • Vi skickar en förskottsfaktura till dig efter att du accepterat offerten och innan uppdraget påbörjas. En förskottsfaktura skickas då det gäller specialbeställda varor.
 • Vi börjar bearbeta din beställning efter att förskottsbetalningen är oss tillhanda.
 • Om det ingår i din beställning skickar vi en mättekniker som gör nödvändiga mätningar.
 • Vi upprättar ritningar för utförande och skickar till dig för godkännande.
 • Produktionsprocessen påbörjas efter att du godkänt våra ritningar.

2. GLÖM INTE DETTA INNAN LEVERANS

Förbered köket för installation:

 • Skåp och bänkar ska vara färdigmonterade
 • Väggar ska vara så raka som möjligt
 • Skydda närliggande ytor vid behov
 • Den gamla bänkskivan bör vara avinstallerad alternativt lätt att avinstallera (ej limmad) för att minska tidsåtgång
 • Utrymmet för installationsarbetet ska vara välskyddat: täck golvet, väggar och möbler ska vara fria från föremål.
  För ytskador som orsakas på omgivande ytor i samband med installationen tar vi som regel inget ansvar.
  Vi ersätter dock skador som orsakas på grund av eventuell vårdslöshet av våra installatörer.
 • Vänta med eventuellt måler-, tapetserings- och övriga finisharbeten tills dess att bänkskivan är installerad för bästa resultat.

Vid frågor om arbetsprocess eller förberedelser får du gärna kontakta oss.

3. ÖVRIGA ARBETEN

Om du har behov av ytterligare tjänster så som rörmokeri- och elektrikerarbeten får du gärna kontakta oss, även om detta inte är något vi vanligtvis erbjuder.

4. LIVSLÅNG GARANTI AV VÅRA STENYTOR

Vi ger våra stenytor livslång garanti förutsatt att följande krav uppfylls:

 • Vår personal måste vara de som utfört mätningar, transport och installation.
 • Stenytan får endast användas till det ändamål den är avsedd för.
  Garantin omfattar INTE mekaniska, kemiska, värmerelaterade eller övriga skador som uppstått på grund av felaktig användning.
  Garantin omfattar heller INTE fläckar som uppstått under användning.
 • Stenytan ska underhållas regelbundet på ett lämpligt sätt: rengöring och polering med föreskrivna intervaller och specialmedel.
 
Alla problem som uppstått på grund av fel som orsakats av oss vid mätning, installation eller transport av bänkskivan löses kostnadsfritt av oss.
 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om garantin.

5. SÅ UNDERHÅLLER DU STENBÄNKSKIVAN

 • Använd  särskilda rengöringsmedel (vi erbjuder Tenax produkter) för natursten för rengöring av stenbänkskivor. 
 • För daglig rengöring: fuktad disktrasa med vatten vilken avlägsnar smuts och damm. Diskmedel bör undvikas då detta kan få stenskivan att förlora sin glans med tiden och kan lämna ett klibbigt skikt på bänkytan.
 • Undvik universella rengöringsmedel, syra- och saltlösningar, vilka kan skada stenytan. Fettborttagningsmedel kan användas vid hårt nedsmutsade ytor och bör då torkas upp med en trasa och sedan eftertorkas med trasa fuktad i vatten.
 • Kontrollera stenytor runt diskhon och impregnera vid behov med skyddande medel. Du märker på stenytan om den bör impregneras igen om vatten absorberas inom 15 minuter i stenskivan.

6. STONEKS KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Konsumentköplagen och nedan angivna villkor reglerar köp hos oss.

Naturstenar och dess egenskaper

Stoneks erbjuder stenbänkskivor av natursten, vilket innebär att färg och mönster på stenskivan kan skilja sig från provexemplaret. Anledningen till att de kan skilja sig åt beror på att stenarna kommer från antingen olika stenbrott eller olika delar av ett stenbrott. 

Olika fysikaliska egenskaper:
 • Granit har en jämn yta och massiv struktur
 • Marmor kräver mer underhåll då denna sten är mer porös och mjuk
 • Kompositsten absorberar inte vätskor, har en repbeständig yta och är den mest stabila och starka stentypen
 

Mätningar och ritningar utförda av Stoneks

Stoneks ansvarar för mätningar och ritningar som utförts av vår egen personal, men tar INTE  ansvar för mätningar och ritningar utföra av någon annan så som kunden själv eller annan tjänstetillhandahållare anlitad av kunden.

Se till att göra alla justeringar innan mätning

Inga ändringar får göras på de möbler där bänkskivan ska installeras efter utförda mätningar. I de fall då ändringar måste göras – kontakta oss snarast. Detta för att vi i dessa fall måste göra nya mätningar och upprätta nya ritningar, varpå vi tar ut en tilläggsavgift för eventuella ändringar. 

Vid oanmälda ändringar som påverkar resultatet av vår installation (till exempel ändringar i möbler eller väggarnas placering) tar Stoneks inget ansvar för det utförda arbetets kvalitet och precision.

Annullera beställning innan produktionsprocessens början

Innan produktionsprocessens början har du rätt att annullera din beställning. Beställningen kan inte längre annulleras efter det att processen påbörjats.
En avgift kommer fortfarande att tas ut för utförda mätningar (i de fall dessa ingick och har utförts), upprättade ritningar samt för täckning av transport- och administrationskostnader, även om du annullerar din beställning innan produktionsprocessens påbörjan.

Efter det att processen påbörjats måste du betala hela beloppet om du annullerar din beställning, med avdrag för eventuell installationskostnad, enligt beställningsbekräftelsen.

Betala i förskott

Efter att förskottsbetalningen har kommit in på vårt bankkonto påbörjas vårt arbete.

Leveransansvar

Installation och transport utförd av vår personal, eller utvalda partners, är en förutsättning för att vi ska kunna åta oss fullt ansvar för leveransen. 

Vid leveransmottagning måste kunden försäkra sig om varornas skick och att kunden är nöjd med hur installationen utförts (i de fall denna ingick). Leveransens mottagning bekräftas skriftligt av kunden. 

Installation utförd av oss medför ansvar för hela processen

När du beställer installation från oss ansvarar vi för alla etapper i procesen. 

 • Installationen inkluderar: montering/limning av eventuell diskho
 • Installationskostnaden inkluderar inte: eventuella ytjusteringar på installationsplatsen och debiteras extra (till exempel justering av väggar/möbler)
 

Kunden utför slutbesiktning och godkänner utförda arbeten skriftligt efter slutförd installation. 
I enlighet med konsumentköplagen löses eventuella fel som visar sig inom två månader efter godkänd slutbesiktning.
I de fall då utfört arbete inte överensstämmer med avtalad beställning avhjälps felen av oss utan extra kostnad för kunden.

Två delbetalningar

Förskottsbetalningen är den första delbetalningen vilken sker i samband med beställning. Denna ska betalas innan stenen beställs, efter det att kunden bekräftat och accepterat vår offert. 

Efter att produkt/tjänst levererats till kunden sker den andra delbetalningen då vi skickar en faktura på resterande belopp till kunden. Kunden har då varit med och tagit emot och bekräftat leveransen antingen skriftligt eller via e-post. 

Inför/efter mätning och ritning

 • Förbered köket inför mätning: ta bort den gamla bänkskivan eller se till att den är lätt att ta bort
 • Möbler får inte ändras efter mätning då vi har rätt att ändra priset om måtten inte överensstämmer med de uppgifter som lämnades vi beställningstillfället. En uppdaterad offert skickas i detta fall till kunden.
 • Om kunden önskar annullera sin beställning har Stoneks rätt att ta ut en avgift för utförda arbeten och eventuella transportkostnader.
 • Ritningar upprättas utifrån antingen våra egna mätningar eller de måttuppgifter kunden skickat till oss.
 • Ritningarna skickas till kunden för godkännande.
 • Leveranstiden (upp till 1-3 veckor) påbörjas att räknas efter att kunden godkänt ritningarna och meddelat Stoneks via e-post.

Beställning kan inte stoppas efter att processen påbörjats

Innan produktionsprocessen har påbörjats har kunden rätt att ändra sin beställning, dock kan inte beställningen stoppas eller ångras efter det att produktionsprocessen har påbörjats . 

En uppdaterad offert skickas till kunden om denne ändrar sin beställning, vilken ska bekräftas av kunden skriftligen. En uppdaterad offert kan innebära extra kostnader (ändringar i ritningar, tillkommande administrationskostnader).

Utifrån tidpunkten när den uppdaterade offerten bekräftas förlängs leveranstiden.

Reklamationer och ansvar

Reklamationer måste göras utan dröjsmål för varor eller arbete som inte motsvarar gällande krav. Vi har rätt att begära ersättning för kostnader som reklamationens utredning medfört i de fall då reklamationen visar sig vara grundlös. 

Normalt slitage eller skador av stenytor som uppstått på grund av felaktig användning ansvaras inte för av Stoneks. Stoneks ansvarar inte heller för fel vid installation utförd av någon annan än vår personal.

Arbete eller varor som inte motsvarar gällande krav måste reklameras utan dröjsmål.